Znamy skład Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSW

13 grudnia 2021

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą dotyczącą ukonstytuowania się Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

 

Uchwała nr 36/2021
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
z dnia 13 grudnia 2021 roku

 

w sprawie ukonstytuowania się Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej po przeprowadzonych wyborach w dniu 13 grudnia 2021 roku

 

Działając na podstawie §4 pkt. 11 Zarządzenia Rektora nr 133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSW, uchwala się co następuje:

§ 1

 

Powołuje się Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w skład której wchodzą:

 

 1. Jakub CHOMYSZYN – Przewodniczący URSS
 2. Marzena JODŁOWSKA – Wiceprzewodniczący ds. dydaktycznych i socjalnych URSS
 3. Mateusz KURASZ– Wiceprzewodniczący ds. kultury i organizacji URSS
 4. Justyna SUPEL – Sekretarz URSS
 5. Klaudia PITULA – Skarbnik URSS

Oraz członkowie:

 1. Hubert PILAWA
 2. Marlena CZAJKOWSKA
 3. Yulia RYDZAK
 4. Adrianna ĆWIAN
 5. Jagoda CZYŻ
 6. Julia FRANCZAK

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Logo PWSW