Zmarła dr hab. Agnieszka Korniejenko

23 marca 2021

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Agnieszki Korniejenko, „przemyślance z wyboru”, która w latach 2006–2012 była dyrektorem Instytutu Neofilologii PWSW (Instytut prowadził studia na kierunkach ukrainistyka/lingwistyka stosowana oraz anglistyka). Była pracownikiem UJ, publicystką wielu czasopism m. in. „Wprost”, „Dziennik Polski”, „Dekada Literacka”, „Krasnogruda”, „Znak”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” i in., autorką monografii, przekładów oraz licznych artykułów i recenzji z zakresu literaturoznawstwa porównawczego.

Obok działalności naukowej związanej z komparatystyką literacką i ukrainoznawstwem, specjalizowała się w analityce politycznej z zakresu zmian systemowych w gospodarce i stereotypów narodowościowych.

Cieszyła się dużym autorytetem wśród studentów i wykładowców. To ogromna strata.
Rodzinie, Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrążona w smutku społeczność akademicka
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

*

Na zdjęciu niżej:

Dr hab. Agnieszka Korniejenko (†) z dr. hab. Stanisławem Stępniem w Bibliotece Uczelnianej podczas realizacji programu dla TVP Info „Wybory na Ukrainie?” (PWSW, 2008).

 

Logo PWSW