„Zawodowcy w mundurach” – trwa rekrutacja uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych

8 września 2022

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu miasta Przemyśla

do udziału w przedsięwzięciu

„ZAWODOWCY W MUNDURACH. 
Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Przemyśla”


w ramach projektu
„Razem zmieniamy Przemyśl”
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i budżetu państwa

 

 

Termin rekrutacji: do 30 września 2022 r.

 

 Liczba miejsc ograniczona !!!!

 

Okres realizacji przedsięwzięcia:  od października 2022 r. do sierpnia 2023 r.

 

 

W ramach projektu uczniowie będą mieli okazję nieodpłatnie wziąć udział w:

  • Wizytach w instytucjach mundurowych,
  • Spotkaniach z ekspertami z poszczególnych służb mundurowych
  • Zajęciach sportowych
  • Zajęciach z podstawy technik samoobrony
  • Zajęciach na strzelnicy
  • Warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Zajęciach integracyjnych

 

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy złożyć pełną dokumentację rekrutacyjną:

  • Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu
  • Oświadczenie rodzica – Załącznik nr 2 do Regulaminu (w przypadku osoby niepełnoletniej) lub
  • Oświadczenie osoby pełnoletniej – Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

 

Formularze zgłoszeniowe można składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Centrum Edukacji Ustawicznej
Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
Budynek Kolegium Technicznego pok. Nr 3.43 (II piętro)
tel.: 16 735 52 08, 16 735 52 04
e-mail: drw@pwsw.pl

 

„Zawodowcy w mundurach” – trwa rekrutacja uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych

 

Do pobrania

Logo PWSW