Aktualności

8 października 2020

Zarządzenie w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w PWSW w Przemyślu


Prosimy zapoznać się z ZARZĄDZENIEm nr PWSW-SEK-021/87/20 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).