Zarządzenie w sprawie powołania Samorządowej Uczelnianej Komisji Wyborczej

22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 4 / 2022

Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie powołania Samorządowej Uczelnianej Komisji Wyborczej (dalej SUKW).

 

Działając na podstawie § 9 ust. 6 w zw. z §26 Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., zarządzam się co następuje:

§1

Powołuje się Samorządową Uczelnianą Komisję Wyborczą (SUKW) do przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów w Kolegium Elektorów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kadencję 2020-2024, w następującym składzie:

  1. Patrycja SKAFIRIAK – studentka bezpieczeństwa transgranicznego
  2. Hubert PILAWA – student bezpieczeństwa transgranicznego
  3. Julia FRANCZAK – studentka pielęgniarstwa

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Logo PWSW