ZAPROSZENIE do udziału w badaniach karpackich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

15 września 2021

Szanowni Mieszkańcy Województw Karpackich, Szanowni Turyści, Szanowni Studenci, Absolwenci i Pracownicy PWSW,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień – październik 2021 r. prowadzi badania wśród:

 

  1. mieszkańców  obszarów zlokalizowanych w regionach karpackich w polskiej (podkarpackie) i ukraińskiej (lwowskie, iwanofrankowskie, zakarpackie) części Karpat.
  2. turystów odwiedzających i wypoczywających w Karpatach oraz odkrywających atrakcje turystyczne, miejscowości i społeczności żyjące w polskiej i ukraińskiej części Karpat.

 

Badania, które PWSW w Przemyślu realizuje są anonimowe, a uzyskane w ich trakcie dane posłużą jedynie celom naukowym i praktycznym.  Wyniki badań będą udostępniane wyłącznie w formie opracowań zbiorczych.

Upowszechnienie w środowiskach mieszkańców oraz wśród turystów informacji o badaniach prowadzonych w ramach Projektu świat karpackich rozet oraz udostępnienie przesłanych przez PWSW w Przemyślu do Państwa linków do kwestionariuszy ankiet osobom zainteresowanym udziałem w nich znacząco wpłynie na rezultaty naszych badań. Dlatego bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i realną pomoc w dotarciu do osób z interesujących nas środowisk. Kwestionariusze są bardzo proste i przejrzyste, zawierają około 15 pytań. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko około 15 minut, a linki do nich znajdują się poniżej.

 

  • LINK DO KWESTIONARIUSZA DLA MIESZKAŃCÓW W JĘZYKU POLSKIM KLIKNIJ TUTAJ
  • LINK DO KWESTIONARIUSZA DLA TURYSTÓW W JĘZYKU POLSKIM KLIKNIJ TUTAJ
  • LINK DO KWESTIONARIUSZA DLA MIESZKAŃCÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM KLIKNIJ TUTAJ
  • LINK DO KWESTIONARIUSZA DLA TURYSTÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM KLIKNIJ TUTAJ

 

Oprócz badań ankietowych przeprowadzanych z mieszkańcami i turystami, PWSW w Przemyślu prowadzi również badania jakościowe za pośrednictwem komunikatora internetowego w postaci wywiadów grupowych z ekspertami społecznymi wywodzącymi się z różnorodnych środowisk karpackich. Liczymy na Państwa wsparcie i pomoc w dotarciu do osób reprezentujących interesujące nas środowiska, które wyrażają zgodę na udział w wywiadach  (FGI, czas trwania wywiadu ok. 90 min.). Zależy nam szczególnie na:

  • osobach ze środowiska karpackich przedsiębiorców sektora turystycznego oraz środowiska twórców ludowych i rzemiosła.
  • przedstawicielach władz lokalnych z gmin i powiatów karpackich,
  • liderach i aktywistach z organizacji społecznych działających w regionach karpackich 

 

Szanowni Studenci, Absolwenci i Pracownicy PWSW

Jeśli mieszkacie Państwo w polskiej części Karpat na terenie województwa podkarpackiego lub w ukraińskiej części Karpat na terenie województwa Lwowskiego, Iwano-Frankowskiego, Zakarpackiego, możecie wziąć udział w naszym badaniu adresowanym do mieszkańców regionów karpackich.

Jeżeli Państwo odpoczywali i/lub zwiedzali Karpaty w ostatnich 5 latach to bez względu na miejsce zamieszkania również mogą Państwo uczestniczyć w badaniu do turystów. Linki do kwestionariuszy znajdują się powyżej.

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Sławomir Solecki

Prorektor PWSW w Przemyślu ds. Rozwoju i Współpracy

Logo PWSW