Zapraszamy na wystawę „MULTI-IMAGES”

7 lipca 2022

W imieniu Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zapraszamy do Galerii Głównej u Attavantich na wystawę MULTI-IMAGES – ELŻBIETA CIESZYŃSKA, ANNA KAŁAMARZ-KUCZ, IWONA BUGAJSKA-BIGOS

Wernisaż wystawy: 8 lipca 2022 r., godz. 18.00

Czas trwania wystawy: 9 lipca – 3 września 2022 r.

 

Zapraszamy na wystawę „MULTI-IMAGES”

 

ANNA KAŁAMARZ-KUCZ

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru – dyplom w Pracowni Projektowania Ubioru. W roku 2002 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z malarstwa i rysunku w 2006 r. W 2016 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Jest autorką 10 wystaw indywidualnych i uczestniczką wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Obecnie jest wykładowcą i kierownikiem Zakładu Architektury Wnętrz w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz nauczycielem rysunku i malarstwa, projektowania ubioru w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Twórczość Anny Kałamarz- Kucz to połączenie działań z zakresu sztuk projektowych i sztuk pięknych.

Działalność artystyczna obejmuje realizacje kolekcji ubioru, tkaniny unikatowej malarstwo oraz rysunek. W zakresie jej zainteresowań malarskich pozostaje głównie problem światła i koloru. Tworząc obrazy, koncentruje się na percepcyjnym ruchu, wykorzystaniu relacji barwnych i ich wzajemnych interakcji. Jej obrazy i rysunki odwołują się do wrażliwego i uważnego oka widza, który zostaje wciągnięty w iluzyjna grę przestrzeni i ruchu. Artystka mieszka i tworzy w Przemyślu.

Zapraszamy na wystawę „MULTI-IMAGES”

ELŻBIETA CIESZYŃSKA

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Następnie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Pracę dyplomową, uhonorowaną Medalem Rektora ASP, obroniła w pracowni miedziorytu pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana. Ukończyła również Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Obroniła pracę doktorską na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, promotorem pracy była prof. Alicja Snoch-Pawłowska.

Zrealizowała 30 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach artystycznych. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. W 2011 została odznaczona orderem honorowym „Zasłużony dla kultury Polskiej”. W 2021 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt oraz wyróżnienie honorowe w Konkursie im. Mariana Strońskiego.

Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową oraz malarstwem i rysunkiem. Jest kuratorem wystaw w Galerii Zamek i Galerii Baszta w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz członkiem redakcji miesięcznika “Nasz Przemyśl”. Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku Projektowanie Graficzne.

„Krajobraz, archeologia i linia to trzy najważniejsze elementy, wokół których buduję swój świat. Krajobraz jako przestrzeń życiowa i inspiracja, archeologia jako metoda poszukiwania źródeł oraz linia jako sposób zapisu i wyrażenia tego wszystkiego. Każda część tej trójcy zawiera w sobie wielość innych elementów. Tak jak linia, zbudowana jest z niewyobrażalnie wielu punktów.”

Zapraszamy na wystawę „MULTI-IMAGES”

 

IWONA BUGAJSKA-BIGOS

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (dyplom z malarstwa), podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie z zakresu specjalności dyplomujących – malarstwa i tkaniny artystycznej. Kontynuowała edukację na studiach doktoranckich w tejże uczelni, gdzie obroniła doktorat w 2009 roku. W 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego (Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki). Kształciła się także w zakresie arteterapii (m.in. College of Educational and Clinical Art Therapy, Australia). Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie. Od 2007 roku pracuje w PWSZ w Nowym Sączu jako nauczyciel akademicki. Jest profesorem PWSZ, kierownikiem Zakładu Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych, inicjatorką uruchomienia studiów artystycznych w macierzystej Uczelni.

Ma w swym dorobku 23 wystaw indywidualnych i ponad 137 wystaw zbiorowych. Jest organizatorką i współorganizatorką międzynarodowych sympozjów artystycznych, międzynarodowych projektów naukowych realizowanych w różnych środowiskach edukacyjnych poświęconych sztuce, arteterapii przez sztuki plastyczne, zakończonych monografiami artystyczno-naukowymi; autorką licznych artykułów o sztuce, arteterapii i edukacji artystycznej, czynną uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów. Stale współpracuje z osobami z niepełnosprawnościami. Członek pionier i współzałożyciel European Federation of Art Therapy (EFAT), członek Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka. Zainteresowania naukowe Autorki dotyczą wdrażania arteterapii przez sztuki wizualne w środowisku edukacyjnym oraz zastosowania nowych mediów w arteterapii.

Autorka realizuje rozbudowany cykl prac zatytułowany WORDS (SŁOWA), w którym podejmuje aspekty związane z komunikacją; sytuacją, w której słowa swą formą i zamysłem prowokują zaistnienie interakcji treściowo-formalnej między odbiorcą a dziełem plastycznym. Twórczość Autorki obejmuje emalię, tkaninę artystyczną i malarstwo.

Zapraszamy na wystawę „MULTI-IMAGES”

 

Źródło: https://ckip.jaroslaw.pl/

 

Logo PWSW