Międzynarodowa konferencja naukowa – Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego

4 lutego 2019

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego

 

 

 

 

Konferencja organizowana jest w dniach 4 – 5 kwietnia 2019 r. przez:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie

Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie

 

Informacje organizacyjne

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. we Lwowie.

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Studiów Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie.

 

Proponowana problematyka konferencji: 

 • Sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego,
 • Mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • Instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu,
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi,
 • Teoretyczne aspekty transformacji stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa,
 • Uwarunkowania geopolityczne i zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji:

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 lutego 2019 r.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie zgłoszenia, prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji dr. Piotrem Bajorem pod adresem: piotr.bajor@uj.edu.pl

 

Miejsce obrad:

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Wydział Stosunków Międzynarodowych, ul. Uniwersytecka 1

(Sala lustrzana w budynku głównym)

 

Języki robocze konferencji:

 • ukraiński,
 • polski,

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem będących pracownikami naukowymi wynosi
350 złotych. Opłata dla doktorantów wynosi 300 zł.

Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Organizatorzy w miarę możliwości mogą pomóc w wyborze miejsca zakwaterowania i rezerwacji hotelowej według preferowanego standardu.

Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2019 r.

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.

 

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

 1. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
  Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
  dopisek: „Lwów: imię i nazwisko uczestnika”

Kontakt:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z udziałem w obradach, prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji, którymi są:

dr Piotr Bajor – koordynator ze strony polskiej, kontakt: piotr.bajor@uj.edu.pl

dr Roman Wowk – koordynator ze strony ukraińskiej, kontakt: conference@ispc.org.ua

 

Ważne terminy:

 

Data Informacje
28 lutego 2019 r. Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform
3 marca 2019 r. Informacja zwrotna do uczestników o zakwalifikowaniu referatu i potwierdzenie udziału
w konferencji
10 marca 2019 r. Ostateczny termin przelewu opłaty konferencyjnej na rachunek organizatorów
17 marca 2019 r. Termin przesłania streszczeń wystąpień (do 3 stron) dla zainteresowanych uczestników
4- 5 kwietnia 2019 r. Obrady konferencji
30 maja 2019 r. Przesłanie artykułu naukowego do publikacji pokonferencyjnej
Międzynarodowa konferencja naukowa – Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego
Logo PWSW