Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 w PWSW w Przemyślu – krok po kroku

15 lutego 2021

Od poniedziałku, 15 lutego br. ruszyła w PWSW w Przemyślu rejestracja do Narodowego Programu Szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni.

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 w PWSW w Przemyślu – krok po kroku

Najważniejsze informacje:

Krok 1.

Osoby uprawnione

  • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PWSW jako podstawowym miejscu pracy oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, bez podstawowego miejsca pracy i inne osoby prowadzące zajęcia (ale w przypadku, gdy osoby te nie są zatrudnione jako nauczyciele akademiccy z podstawowym miejscem pracy w innym podmiocie),
  • urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r.
  • aktualnie zatrudnione na PWSW,
  • niezgłoszone jeszcze do szczepień przez inną uczelnię.

Krok 2. 

Gdzie, kiedy i jak zgłosić deklarację udziału w szczepieniach

  • PWSW w Przemyślu zbiera od uprawnionych nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni deklaracje udziału w szczepieniach do 17 lutego br. do godz. 12.00.
  • Deklarację udziału w szczepieniu można przekazać Uczelni poprzez:

– wypełnienie formularza elektronicznego (formularz zostanie przesłany na adres mailowy nauczyciela akademickiego)

– wypełnienie formularza osobiście w pokoju nr 3.44 Kolegium Technicznego (II piętro).

 

Krok 3. 

Po złożeniu przez osobę uprawnioną deklaracji udziału w szczepieniach PWSW w Przemyślu w Systemie POL-on przygotowuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi.

 

Krok 4. 

System POL-on przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ.

 

Krok 5.  

Z kolei NFZ przekazuje listę zgłoszeń do wskazanego przez Uczelnię punktu szczepień. Punktem szczepień dla PWSW w Przemyślu będzie Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

Krok 6.  

Punkt szczepień kontaktuje się z zainteresowanymi pracownikami Uczelni

lub z koordynatorem szczepień na Uczelni w celu ustalenia terminu szczepień.

Koordynator szczepień w PWSW w Przemyślu:

mgr Dorota Soroka

tel.: 16 735 52 04

e-mail: d.soroka@pwsw.eu

Logo PWSW