XXXIV FORUM UCZELNI ZAWODOWYCH PARLAMENTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 października 2019

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu od 24 do 27 października 2019 r. gościć będą przedstawiciele Samorządów Studenckich z całej Polski!
W Auli PWSW dokonano dzisiaj oficjalnego otwarcia XXXIV Forum Uczelni Zawodowych.

Zgromadzonych przywitał Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSW – Karol Broda. Następnie głos zabrał gospodarz uczelni – dr Paweł Trefler. Rektor wyraził radość z organizacji wydarzenia w murach PWSW, która świadczy o aktywnej i regularnej działalności naszego Samorządu. Prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki, wyraził chęć podzielenia się z gośćmi wiedzą na temat uczelni. Uczestnicy Forum otrzymali od Władz PWSW życzenia mądrości, systematyczności i wytrwałości
w działaniach. Swoje wystąpienia przedstawili również: Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz Marcin Różycki – Przewodniczący Forum PWSZ.

Przed zgromadzonymi kilka dni obrad, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Mamy nadzieję, że ten czas będzie dla nich owocny!

 

Justyna Przerwa

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW