Wyniki rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2020/2021

30 lipca 2020
Wyniki rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2020/2021

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej studentów PWSW w Przemyślu na wyjazdy w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej dla projektów typu KA1/1-HE (Key Action Higher Education), w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021.
Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji.

 

Lp. Numer identyfikacyjny kandydata (NIK) Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 4/Z/E+/2020 110 Zakwalifikowany
2. 3/Z/E+/2020 95 Zakwalifikowany
3. 2/Z/E+/2020 95 Zakwalifikowany
4. 1/Z/E+/2020 90 Zakwalifikowany
5. 5/Z/E+/2020 85 Zakwalifikowany
Logo PWSW