Wykładowcy PWSW wśród wyróżnionych „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

15 stycznia 2019

 W znakomitym gronie osób uhonorowanych „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości znaleźli się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu: dr Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii PWSW, prof. dr hab. Jan Draus – pierwszy rektor, obecnie wykładowca PWSW oraz dr Jan Musiał – pierwszy kanclerz PWSW.

Uroczystość odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a medale otrzymało ponad dziewięćdziesięciu zasłużonych mieszkańców regionu. Byli wśród nich przedstawiciele różnych środowisk, m.in.: kultury i sztuki, nauki, sportu, mediów i Kościoła oraz osoby zaangażowane w  działalność społeczną i samorządową, kombatanci, przedsiębiorcy, ludzie mający swój udział w walce o wolność,  przemiany demokratyczne w Polsce i tworzący jej pozytywny wizerunek.

Medale – odznaki okolicznościowe ustanowione uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego  – przyznane przez Prezesa Rady Ministrów, wręczyła w jego imieniu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. : – Znajdujemy się dziś w niezwykle zaszczytnym gronie, wśród osób, które udowodniły, że Ojczyzna jest dla nich dobrem najwyższym, dobrem, o które trzeba walczyć i dla którego można wiele poświęcić.

 

Barbara Sykała

 

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczystosc-wreczenia-medali-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci/

 

 

Logo PWSW