Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego objął patronat nad Instytutem Historii PWSW

13 czerwca 2018

12 czerwca 2018 roku JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł Trefler złożył wizytę u Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu podpisania umowy, na mocy której Wydział Historyczny najstarszej i najlepszej polskiej uczelni objął patronat nad Instytutem Historii PWSW. Stanowi to ukoronowanie związków kierunku „Historia” naszej Uczelni z Uniwersytetem Jagiellońskim. Warto wspomnieć, że wielu historyków, którzy kiedyś wykładali lub wciąż prowadzą zajęcia w Instytucie Historii PWSW, ma bardzo silne związki z krakowską Alma Mater. W PWSW pracował między innymi znakomity historyk i eseista, były Dziekan Wydziału Historycznego UJ i prorektor tej uczelni prof. Andrzej Chwalba. Co ciekawe, wielki sentyment do Przemyśla ma obecny dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, który pochodzi z grodu nad Sanem i jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. W trakcie rozmowy z JM Rektorem PWSW dr. Pawłem Treflerem, której przysłuchiwał się były Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW, a zarazem pracownik Wydziału Historycznego UJ prof. Jarosław Moklak, prof. Święch wyraził zadowolenie z istnienia w Przemyślu publicznej uczelni zawodowej i realizacji przez nią kształcenia studentów na kierunku „Historia”. Jego zdaniem PWSW stanowi bardzo ważną instytucję dla Przemyśla i – co ważne – przyczynia się do budowania dobrych relacji polsko-ukraińskich.

 

Podpisana umowa stanowi potwierdzenie silnych związków PWSW z Uniwersytetem Jagiellońskim i będzie stanowiła podstawę do realizacji wielu wspólnych, ciekawych inicjatyw dydaktycznych i naukowych.

 

Logo PWSW