Wybory uzupełniające przedstawicieli Studentów do Senatu PWSW

5 czerwca 2019

Uczelniana Rada Samorządu Studentów w dniu 10.06.2019 przeprowadzi wybory uzupełniające przedstawicieli Studentów do Senatu PWSW.

Wybory odbędą się w godzinach 10:00 – 15:00 (Kolegium Techniczne, Kolegium Wschodnie, Pałac)

Zgłaszanie kandydatów do dnia 07.06.2019- urss@pwsw.pl

Logo PWSW