Wybory przedstawiciela studentów do Kolegium Elektorów PWSW

22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 3 / 2022

Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów w Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kadencję 2020-2024.

 

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., zarządzam co następuje:

§1

Mając na uwadze rezygnację z funkcji przedstawiciela studentów w Kolegium Elektrów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Katarzyny MATUSZ, celem uzupełnienia brakujących członków zarządzam  przeprowadzenie powszechnych wyborów uzupełniających przedstawiciela Studentów w Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kadencję 2020-2024.

§2

Wybory odbędą się w trybie opisanym w Rozdziale V tj. §26 Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania

Logo PWSW