Wybory członków URSS – Twój głos, Twój samorząd!

6 listopada 2020

Szanowni Studenci PWSW w Przemyślu,

Już dzisiaj, 6 listopada 2020 r. dokonacie wyboru członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSW w Przemyślu na kadencję 2020 – 2022. Nie można przy tym zapomnieć, że Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci studiujący w PWSW. Jednak to wybrani przedstawiciele w szczególny sposób będą dbać o interesy i reprezentowanie całej społeczności studenckiej podczas podejmowania ważnych decyzji. Z tego powodu gorąco zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu i tym samym do skorzystania ze swojego prawa wyborczego.

Głosować można w sali nr 10 – parter Pałacu Lubomirskich (ul. Książąt Lubomirskich 6),

w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Z pozdrowieniami dla wszystkich studentów PWSW w Przemyślu

 

dr Robert Oliwa

Prorektor właściwy ds. studenckich

Logo PWSW