Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu

17 września 2022

Konferencja o modelu współpracy z uczelnią wyższą

Organizatorzy zapraszają na konferencję podsumowującą projekt „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedzy Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się 23 września 2022 r. o godz. 9:00.

 

Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu (od 1.09.2022 r. zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu) z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

 

Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski

Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie:

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu (od 1.09.2022 r. zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu)

Tytuł projektu:

„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer konkursu: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20

Numer wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1009/20

Kwota dofinansowania: 765 287, 50 zł

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2021 do 30 września 2022

Logo PWSW