Wolontariat, czyli jak zrobić coś dla innych i dla siebie

20 grudnia 2018

Cykl szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych wolontariatowi, pod hasłem: „Zacznij Działać! Przyłącz się!”, zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Impreza trwała od 17 do 19 grudnia br.

„Europejski Korpus Solidarności – wolontariat zagraniczny i projekty lokalne” – to szkolenia i warsztaty poświęcone możliwościom wyjazdu i pracy w charakterze wolontariusza w wybranych krajach Europy. Jako trener, wystąpiła p. Beata Szmuc – współzałożycielka i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych „INPRO” w Rzeszowie, a zaproszonymi gośćmi były wolontariuszki: Bernat Szlabada z Węgier oraz Magdalena Mroczka. Zainteresowani mogli poznać zasady funkcjonowania programu Europejski Korpus Solidarności, korzyści płynące z udziału w nim, sposób aplikowania i pozyskiwania środków finansowych oraz kraje uczestniczące. W tym miejscu warto wspomnieć, że Stowarzyszenie „INPRO” skupia się na rozwoju osobistym i edukacji młodych ludzi z Podkarpacia. Poprzez swoje projekty i pozaformalne programy edukacyjne, stara się dotrzeć także do osób w różnym wieku, z innych kręgów kulturowych, o różnorodnym pochodzeniu, poglądach i wierzeniach. W ten sposób tworzy międzynarodowe środowisko otwarte na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Ma to sprzyjać integracji cudzoziemców z lokalną społecznością, zapewniając przy tym przestrzeń dla indywidualnego rozwoju jednostek.

Konferencja „Wolontariat i aktywność społeczna” poświęcona była głównym założeniom projektu „Zacznij Działać! Przyłącz się!” oraz zaprezentowaniu wybranych inicjatyw – już zrealizowanych w jego ramach. Uczestnicy poznali także wyniki badań dotyczących kondycji podkarpackich organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej studentów w województwie podkarpackim. Jednym z gości konferencji był Pan Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta Przemyśla ds. Organizacji Pozarządowych, który opowiedział o prawnych aspektach wolontariatu oraz prawach, obowiązkach i korzyściach płynących z uczestnictwa w szeroko pojętym wolontariacie, zarówno tym w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym.

Odpowiedzi na pytanie „Czy dzisiejsza młodzież jest aktywna społecznie?” – szukali, podczas debaty, przedstawiciele przemyskich organizacji pozarządowych, nauczyciele szkół średnich i studenci.

Ostatni dzień wydarzenia upłynął pod hasłem „Wolontariat i jego prawne aspekty”. W programie znalazły się zagadnienia dotyczące zawierania umów wolontariackich, praw i obowiązków wolontariusza oraz korzyści płynących z wolontariatu. Imprezę zamknęła prezentacja przemyskich organizacji pozarządowych korzystających z pracy wolontariuszy.

 

*   *   *

Projekt „Zacznij działać! Przyłącz się!” jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” ze środków PROGRAMU ” FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020″.

 

Barbara Sykała

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW