Wojska Obrony Terytorialnej bez tajemnic – spotkanie z ppłk. Pawłem Brzękiem

1 marca 2019
Wojska Obrony Terytorialnej bez tajemnic – spotkanie z ppłk. Pawłem Brzękiem
Logo PWSW