Władze uczelni wzięły udział w uroczystości nadania sztandaru Wojewódzkiemu Szpitalowi w Przemyślu

28 września 2022

27 września br. JM Rektor dr Paweł Trefler, prof. PWSW wraz z dr. Sławomirem Soleckim, prorektorem ds. rozwoju i współpracy oraz dr Edytą Guty, prof. PWSW, kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa, wziął udział w uroczystości nadania sztandaru instytucji, z którą uczelnia ściśle współpracuje, czyli Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


Symboliczne wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru przez prof. Treflera tylko przypieczętowało dotychczasową współpracę i dobrą relację, która pogłębiana jest od czasu utworzenia w PWSW pierwszego kierunku medycznego, jakim jest pielęgniarstwo. Studia pielęgniarskie I stopnia zostały otwarte w 2019 r., w tym roku zaś do oferty dydaktycznej dołącza pielęgniarstwo magisterskie. Adepci pielęgniarstwa zdobywają cenne doświadczenie również poza murami uczelni, nierzadko udając się na praktyki zawodowe do Szpitala Wojewódzkiego, a w ostatnim czasie zasilają również grono pracowników tej placówki. Obecność władz uczelni na ważnych uroczystościach lokalnych instytucji to wyraz szacunku i wsparcia dla zarządzających jednostkami, ale też ugruntowanie faktu ważnej dla rozwoju i funkcjonowania PWSW współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


„Pragnę podziękować (…) wszystkim instytucjom, przyjaciołom i sympatykom szpitala, którzy służą szpitalowi swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem. To dzięki wam możliwy jest rozwój naszej placówki” – mówiła podczas uroczystości dr n. o zdr. Barbara Stawarz, dyrektor szpitala, na co JM Rektor odpowiedział wpisem do pamiątkowej księgi: „z okazji nadania sztandaru Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i wysokich odznaczeń państwowych dla Pracowników Szpitala serdecznie gratuluję i wyrażam chęć współpracy reprezentowanej przeze mnie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”.
*
W uroczystościach udział wzięli m.in. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka oraz Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas wydarzenia wręczone zostały odznaczenia państwowe i uhonorowano pracowników oraz osoby zasłużone dla jednostki. Placówka jest jednym z pięciu szpitali wojewódzkich nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Logo PWSW