Wiwat Maj, Trzeci Maj!

4 maja 2019

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się Mszą Święta w Bazylice Archikatedralnej, następnie na Wzgórzu Zamkowym został odśpiewany hymn państwowy, odczytany został apel poległych, delegacje złożyły kwiaty przy obelisku upamiętniającym twórców Konstytucji 3 maja. Podczas Przemyskich uroczystości obecna była delegacja z PWSW – Rektor dr Paweł Trefler, dr Stanisław Stępień oraz Przewodniczący Samorządu Studentów PWSW Karol Broda, którzy złożyli symboliczny wieniec.

Fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW