Ważne informacje organizacyjne dla studentów PWSW

29 października 2020

Szanowni Studenci PWSW w Przemyślu,

/MS TEAMS/

Informuję, że zakończyły się prace polegające na wdrożeniu platformy MS Teams z pakietu Office 365 dla wszystkich studentów naszej uczelni.

Platforma MS Teams pozwala niezależnie od miejsca i czasu na dostęp każdemu z Państwa do danych na niej zapisanych, jak np. prezentacje, materiały, ćwiczenia zadania do wykonania przez studentów czy prowadzenie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

Link do sposobu logowania:

https://pwsw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Instrukcja-studenci-ost.pdf

 

Zachęcam do zapoznania się z poniższą ofertą szkoleń z zakresu Office 365 i MS Office.

https://education.microsoft.com/pl-pl/course/a7acf366/overview

https://ewangelista.it/teams/

 

W najbliższy czasie planujemy rozpoczęcie działalności Uczelnianego Centrum Kształcenia w Trybie Zdalnym. Proszę śledzić informacje na naszej stronie i Facebooku.

 

Jednocześnie przypominam:

/ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA/

 

– zgodnie z Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/91/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 16 października 2020 r., w związku z wprowadzeniem strefy czerwonej, zajęcia wykładowe i  ćwiczeniowe odbywają się w trybie zdalnym, laboratoria natomiast odbywają się stacjonarnie zgodnie z rozkładem zajęć;

 

/LEGITYMACJE STUDENCKIE/

 

– zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie legitymacji studenckich, pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji;

 

/SAMORZĄD STUDENCKI/

– chętne osoby serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w prace samorządu studenckiego. Trwa nabór. Gwarantujemy rozwój osobisty oraz pełen wachlarz doświadczeń. Nabór trwa od 19 do 26 października. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres : urss@pwsw.pl. W zgłoszeniach proszę umieścić imię, nazwisko, rok oraz kierunek studiów. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny – Ewelina: 880092374.

 

Z pozdrowieniami dla wszystkich studentów PWSW w Przemyślu

dr Robert Oliwa

Prorektor właściwy ds. studenckich

Logo PWSW