Ważne informacje organizacyjne dla studentów PWSW

19 sierpnia 2021

Szanowni Studenci PWSW w Przemyślu,

zgodnie z informacjami podanymi na stronach Ministra Edukacji i Nauki z dniem 15 sierpnia 2021 r. następuje zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, co oznacza, że od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni w formie kontaktu bezpośredniego.

W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Legitymacje studenckie pozostaną ważne do dnia 14 października 2021 r.

Proszę o bieżące śledzenie naszej strony www.pwsw.eu i portali społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji organizacyjnych na temat roku akademickiego 2021/2022.

 

Z pozdrowieniami dla wszystkich studentów i kandydatów na studentów PWSW w Przemyślu

dr Robert Oliwa

Prorektor właściwy ds. studenckich

Logo PWSW