WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

19 października 2020

Szanowni Studenci PWSW w Przemyślu,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informuję:

 

/ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA/

– zgodnie z Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/91/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 16 października 2020 r., w związku z wprowadzeniem strefy czerwonej, zajęcia wykładowe i  ćwiczeniowe odbywają się w trybie zdalnym, laboratoria natomiast odbywają się stacjonarnie zgodnie z rozkładem zajęć;

w przypadku wprowadzenia strefy żółtej zajęcia wykładowe będą odbywać się w formie hybrydowej (w trybie stacjonarnym i zdalnym) po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcami, ćwiczenia i laboratoria zaś przyjmą formę nauki stacjonarnej;

– w pierwszym tygodniu zajęć (w związku z zakładaniem kont na platformie Office 365/MS Teams) zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe  będą  odbywać się  poprzez platformy wskazane dla poszczególnych kierunków przez Dyrektorów lub kierowników zakładów. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na temat sposobu organizacji zajęć na stornach internetowych kierunków i w sekretariatach;

– zajęcia ogólnouczelniane tj. lektorat z języka obcego i wychowanie fizyczne odbywają się zdalnie. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na temat grup językowych i zajęć wychowania fizycznego na stornach internetowych kierunków i w sekretariatach;

 

/LEGITYMACJE STUDENCKIE/

– zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie legitymacji studenckich, pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji;

 

/POMOC MATERIALNA/

– student Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu może ubiegać się o przyznanie świadczeń w formie:

stypendium socjalnego;

stypendium dla osób niepełnosprawnych;

stypendium rektora;

studenci na mocy odrębnych przepisów mogą również ubiegać się o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Terminy składania wniosków oraz lista wymaganych dokumentów znajdują na stronie https://pwsw.pl/ w się w zakładce „pomoc materialna”;

 

/SZKOLENIE/

– studentów I roku prosimy o zapoznanie się z przygotowaną prezentacją oraz o wpisanie się na listę potwierdzającą odbycie szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta. Lista będzie dostępna w sekretariacie właściwego instytutu dla danego kierunku studiów. Link do szkolenia znajduje się tutaj: https://pwsw.pl/pl/szkolenie-z-zakresu-praw-i-obowiazkow-studenta/

 

/SAMORZĄD STUDENCKI/

– chętne osoby serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w prace samorządu studenckiego. Trwa nabór. Gwarantujemy rozwój osobisty oraz pełen wachlarz doświadczeń. Nabór trwa od 19 do 26 października. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres : urss@pwsw.pl. W zgłoszeniach proszę umieścić imię, nazwisko, rok oraz kierunek studiów. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny – Ewelina: 880092374.

 

Z pozdrowieniami dla wszystkich studentów PWSW w Przemyślu

dr Robert Oliwa

Prorektor właściwy ds. studenckich

 

Logo PWSW