Uroczysta Inauguracja Projektu PWSW w Przemyślu KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

10 kwietnia 2018

W imieniu władz rektorskich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczysta inauguracje projektu PWSW

 

KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

 

Celem głównym projektu jest zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. W szczególności projekt ma na celu popularyzację edukacji z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym – tj. technologie informacyjne, kompetencje językowe, a także osiągnięcia nauki  i badań naukowych.

 

Data: 13. kwietnia 2018 r.

Godz.: 11.00 – 13.00

Miejsce: Aula PWSW w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 4

 

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15 Powitanie Gości i wprowadzenie –  Prorektor PWSW  Dr Sławomir Solecki

11.15 – 11.30  Wystąpienie Rektora PWSW  w Przemyślu Dr Pawła Treflera

11.30 – 12.00 Fenomen ruchu UTW w Polsce i na Podkarpaciu – Prof. UR dr hab. Krystyna Moczuk

12.00 – 12.50  Wykład inauguracyjny Fizjologiczne i genetyczne uwarunkowania starzenia się ludzi
Prof. dr hab.  Wiesław Barabasz

12.50 – 13.20 Przerwa kawowa

 

Po zakończeniu uroczystości zajęcia w grupach wg grafiku

(Kolegium Wschodnie, Kolegium Techniczne)

13.20 – 14.50 Warsztaty językowe/  informatyczne

13.45 – 14.30 Zebranie koordynatorów Projektu (Kolegium Techniczne)

 

Uroczysta Inauguracja Projektu PWSW w Przemyślu KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
Logo PWSW