„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…”

10 kwietnia 2021

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…” (W. Szymborska), dlatego uczciliśmy pamięć o tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Uczelnianą tradycją jest zapalanie zniczy i złożenie kwiatów pod pomnikiem na terenie Parku Lubomirskich, który poświęcony jest Marii i Lechowi Kaczyńskim oraz wykładowcy PWSW, wybitnemu historykowi – dr. hab. Januszowi Kurtyce.

„Światełko pamięci” zapaliła delegacja PWSW: JM Rektor – dr Paweł Trefler, Prorektor właściwy ds. studenckich – dr Robert Oliwa oraz Rzecznik Prasowy uczelni – Ewelina Kasperska.

Logo PWSW