Władze PWSW

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Rektor
dr Paweł Trefler, prof. PWSW
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
rektorat@pwsw.pl

Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Solecki
tel. 16 7355 212

tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
drw@pwsw.pl

Prorektor właściwy ds. studenckich
dr Robert Oliwa
tel. 16 7355 234

tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
dts@pwsw.pl

Kanclerz PWSW
mgr Tomasz J. Filozof
tel. 16 7355 108
kanclerz@pwsw.pl

Kwestor PWSW
mgr Jerzy Uziembło
tel. 16 7355 273
faks 16 7355 101
kwestura@pwsw.pl

Skip to content