Władze PWSW

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

Rektor
dr Paweł Trefler
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
rektorat@pwsw.pl

 

 

Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Solecki
tel. 16 7355 212

tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
drw@pwsw.pl

 

 

Prorektor właściwy ds. studenckich
dr Robert Oliwa
tel. 16 7355 234

tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
dts@pwsw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanclerz PWSW
mgr Tomasz J. Filozof
tel. 16 7355 108
kanclerz@pwsw.pl

 

 

Kwestor PWSW
mgr Jerzy Uziembło
tel. 16 7355 273
faks 16 7355 101
kwestura@pwsw.pl