Uczelniana Komisja Wyborcza

1) Plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.1.20_w_sprawie ustalenia_projektu_Regulaminu

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu Wyborczego

 

2)    Plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.2.20_w_sprawie_wyborów_członków_Kolegium_Elektorów

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/2/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów członków Kolegium Elektorów PWSW w Przemyślu w roku 2020.

 

3)    Plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.3.20_w_sprawie ustalenia_terminarza

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/3/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów

 

4)    plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.4.20_w_sprawie ustalenia_wzoru_karty_do_głosowania

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/4/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania na członków Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

 

5)    plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.5.20_w_sprawie ustalenia_list_popracia

opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/5/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wzoru listy poparcia

 

 

  1. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/8/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Marcina Sowińskiego kandydata na członka Kolegium Elektorów
  2. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/9/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Mateusza Rysia kandydata na członka Kolegium Elektorów
  3. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/10/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pani dr Marii Stryczek kandydata na członka Kolegium Elektorów
  4. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/11/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Bartłomieja Marczyka kandydata na członka Kolegium Elektorów
  5. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/12/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. inż. Rafała Hajduka kandydata na członka Kolegium Elektorów
  6. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/13/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana prof. dr. hab. inż. Macieja Kubonia kandydata na członka Kolegium Elektorów
  7. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/14/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana dr. Piotra Kisiela kandydata na członka Kolegium Elektorów
  8. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/15/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Panią dr Agnieszkę Gocal kandydata na członka Kolegium Elektorów
  9. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/16/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana dr. Andrzeja Kaweckiego kandydata na członka Kolegium Elektorów
  10. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/17/20 w sprawie ustalenia listy kandydatów na członków Kolegium Elektorów