Uczelniana Komisja Wyborcza

Uchwały z dnia 10.02.2020r.

1) Plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.1.20_w_sprawie ustalenia_projektu_Regulaminu

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu Wyborczego

 

2)    Plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.2.20_w_sprawie_wyborów_członków_Kolegium_Elektorów

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/2/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów członków Kolegium Elektorów PWSW w Przemyślu w roku 2020.

 

3)    Plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.3.20_w_sprawie ustalenia_terminarza

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/3/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów

 

4)    plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.4.20_w_sprawie ustalenia_wzoru_karty_do_głosowania

Opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/4/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania na członków Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024

 

5)    plik: uchwała_PWSW-UKW-0051.5.20_w_sprawie ustalenia_list_popracia

opis: Uchwała nr PWSW-UKW-0051/5/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wzoru listy poparcia

 

 

 1. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/8/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Marcina Sowińskiego kandydata na członka Kolegium Elektorów
 2. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/9/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Mateusza Rysia kandydata na członka Kolegium Elektorów
 3. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/10/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pani dr Marii Stryczek kandydata na członka Kolegium Elektorów
 4. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/11/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Bartłomieja Marczyka kandydata na członka Kolegium Elektorów
 5. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/12/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. inż. Rafała Hajduka kandydata na członka Kolegium Elektorów
 6. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/13/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana prof. dr. hab. inż. Macieja Kubonia kandydata na członka Kolegium Elektorów
 7. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/14/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana dr. Piotra Kisiela kandydata na członka Kolegium Elektorów
 8. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/15/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Panią dr Agnieszkę Gocal kandydata na członka Kolegium Elektorów
 9. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/16/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana dr. Andrzeja Kaweckiego kandydata na członka Kolegium Elektorów
 10. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PWSW-UKW-0051/17/20 w sprawie ustalenia listy kandydatów na członków Kolegium Elektorów

Uchwały z dnia 24.02.2020r.

 1. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/19/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia protokołu zebrania wyborczego i stwierdzenia wyboru członków Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (mgr Mateusz Ryś, dr Maria Stryczek)
 2. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/20/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia protokołu zebrania wyborczego i stwierdzenia wyboru członków Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora (dr Agnieszka Gocal, dr Piotr Kisiel, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń)
 3. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/21/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia protokołu zebrania wyborczego i stwierdzenia wyboru członków Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (mgr inż. Rafał Hajduk)
 4. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/22/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: terminarza czynności wyborczych w wyborach Rektora

Uchwały z dnia 25.02.2020r.

 1. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/23/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany terminarza czynności wyborczych w wyborach Rektora
 2. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/24/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wzoru oświadczenia o zamiarze kandydowania na funkcję Rektora wraz z oświadczeniem o spełnieniu określonych w ustawie i Statucie PWSW wymagań do pełnienia tej funkcji
 3. Wzór oświadczenia o zamiarze kandydowania na funkcję Rektora wraz z oświadczeniem o spełnieniu określonych w ustawie i Statucie PWSW wymagań do pełnienia tej funkcji

 

Uchwały z dnia 17.03.2020r.

 1. Uchwała Rady Uczelni z dn. 16 marca 2020 r. w sprawie wskazania Uczelnianej Komisji Wyborczej, kandydatów na Rektora

 

Uchwały z dnia 31.03.2020r

 1. Uchwała nr PWSW-UKW-0051/26/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Rektora PWSW na kadencję 2020-2024