Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. BHP i Ochrony P. Poż. (BHP)

Pełnomocnik Rektora ds. BHP i Ochrony Inf. Niejawnych (PIN)

Pełnomocnik Rektora ds. Spraw Obronnych (POB)

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (PON)

Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Wewnętrznej (PKW)

Administrator Bezp. Informacji (ABI)