Senat

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

dr Paweł Trefler, prof. PWSW – Rektor

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora:

dr hab. Marek Delong, prof. PWSW

dr Anna Kałamarz-Kucz

dr Andrzej Kawecki

dr Irena Kozimala

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Tomasz J. Filozof

mgr inż. Rafał Hajduk

mgr Mateusz Ryś

Przedstawiciele studentów:

Jakub Chomyszyn

Mateusz Kurasz

Ewelina Wiśniowska

Skip to content