Rada Uczelni PWSW

Rada Uczelni – organ uczelni publicznej wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład Rady Uczelni wchodzi 7 osób powoływanych przez Senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem Rady Uczelni jest przewodniczący Samorządu Studenckiego.

fot. Członkowie Rady Uczelni i Senatu PWSW.

 

W skład Rady Uczelni w kadencji 2019 – 2020 wchodzi 7 osób:

 

Witold Ochenduszkiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni

Agnieszka Bielec- Sekretarz

Danuta Dudek

Przemysław Bolanowski

Wit Więch

Grzegorz Dzieniszewski

Jakub Chomyszyn – Przedstawiciel Studentów

 

Skip to content