Dyplomy i świadectwa

Wzory dyplomów i świadectw wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.07.2021 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –

Wzory dyplomów obowiązujących w PWSW od 01.07.2021 r.

Do pobrania

Logo PWSW