Dyplomy i świadectwa 2022

Wzory dyplomów i świadectw wydawanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.10.2022 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –

Wzory dyplomów obowiązujących w PWSW od 01.10.2022 r.

 

Do pobrania

Logo PWSW