Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Anita Gałęza

e-mail: niepelnosprawni@pwsw.eu

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 122

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych – Marek Bogusiewicz

e-mail: obrona@pwsw.pl

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 152

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Marek Bogusiewicz

e-mail: niejawne@pwsw.pl

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 152

Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Wewnętrznej – Jerzy Uziembło

e-mail: kontrolazarzadcza@pwsw.pl

e-mail: kwestura@pwsw.pl

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 273

Inspektor Ochrony Danych – Aleksander Kuźniar

e-mail: iod@pwsw.eu

Inspektor ds. BHP – Aleksander Kuźniar

e-mail: bhp@pwsw.eu

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 116

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej – Maciej Szklarz

e-mail: p.poz@pwsw.pl

Logo PWSW