Pełnomocnicy Rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Anita Gałęza

e-mail: niepelnosprawni@pwsw.eu

tel.: 16/ 735-51-22

 

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych

e-mail: obrona@pwsw.pl

tel.: 16/ 735-51-52

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

e-mail: niejawne@pwsw.pl

tel.: 16/ 735-51-52

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Wewnętrznej

e-mail: kontrolazarzadcza@pwsw.pl

e-mail: kwestura@pwsw.pl

tel.: 16/ 735-52-73

 

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@pwsw.pl

 

Inspektor ds. BHP

e-mail: bhp@pwsw.eu

tel.: 16/ 735-51-66

 

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

e-mail: p.poz@pwsw.pl

 

Skip to content