O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Jesteśmy jedną z najlepszych publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Reagujemy na zmiany
i dostosowujemy się do Waszych potrzeb. Naszą misją jest praktyczne kształcenie na wysokim poziomie,
z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Prowadzimy bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie.

Pierwotnie uczelnia kształciła na kierunkach humanistycznych, nawiązując do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczanym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Od 2001 roku przeszliśmy gruntowne przeobrażenia, dzięki którym…

Obecnie w PWSW można kształcić się na kierunkach:

Humanistycznych: historia, filologia polska, filologia angielska;

Artystycznych: architektura wnętrz, projektowanie graficzne (studia I stopnia – licencjackie oraz II stopnia – magisterskie);

Społecznych: socjologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo transgraniczne, stosunki transgraniczne (studia II stopnia – magisterskie);

Inżynierskich: informatyka w biznesie, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, mechatronika, bezpieczeństwo i produkcja żywności, inżynieria transportu i logistyki, inteligentne technologie (studia II stopnia – magisterskie)* (NOWOŚĆ!);

Medycznych: pielęgniarstwo.

ZOBACZ FILM O PWSW

PWSW usytuowana jest w parku Lubomirskich, w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu:

Pałac Lubomirskich – perła architektoniczna, mieszcząca się w zrewitalizowanym parku Lubomirskich, siedziba władz PWSW,

Kolegium Wschodnie z Aulą uczelnianą – miejsce istotne dla studentów kierunków społecznych
i medycznych; budynek, w którym odbywają się wszystkie ważniejsze uczelniane wydarzenia,

Kolegium Techniczne z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi – jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunków artystycznych oraz technicznych;

 

Biblioteka Uczelniana – to skarbnica wiedzy, jej wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco
w komputerowym katalogu bibliotecznym MAK, który jest dostępny także na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej (www.pwsw.pl/biblioteka),

Dom studenta, zwany akademikiem – czeka, żeby przygarnąć prawie 200 studentów.

Campus wyposażony jest w wiele udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, a jego obiekty przystosowane są  w całości do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

*  *  *

Baza dydaktyczna uczelni została zmodernizowana i rozbudowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, pt. “Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu” (2007-2013). Prace sfinalizowano z końcem 2013 r.

Skip to content