O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, od jej założenia w 2001 r., wykształciła wielu młodych ludzi, którzy skierowali tu swoje kroki wprost po maturze oraz dała szansę tym, którzy uznali, że na naukę nigdy nie jest za późno.

ZOBACZ FILM O PWSW

Studenci mogą się tu kształcić na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich a także na płatnych podyplomowych. Studia humanistyczne trwają sześć semestrów (3 lata)  a techniczne –  siedem (3,5 roku). Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w naszym kraju i poza jego granicami.

PWSW usytuowana jest w urokliwym  parku Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk  humanistycznych i społecznych oraz na kierunkach artystycznych – dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe i Kolegium Wschodnie z aulą uczelnianą (mieszczącą ponad 200 miejsc, wyposażoną w wysokiej klasy instalację nagłośnieniową oraz bezprzewodowy sprzęt do tłumaczeń symultanicznych).

Pierwotnie była to uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczanym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Jednakże z czasem, odpowiadając na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku pracy, PWSW powiększyła swoją bazę dydaktyczną i otworzyła nowe kierunki. I tak, campus został rozbudowany poza terenem parku. Zbudowano tam Kolegium Techniczne  z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych ( oddane do użytku w 2012 r.) oraz nową bibliotekę i akademik.

Obecnie w PWSW można kształcić się na kierunkach:

Humanistycznych: historia, filologia polska, filologia angielska;

Artystycznych: architektura wnętrz, projektowanie graficzne;

Społecznych: socjologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo transgraniczne ( NOWOŚĆ);

Inżynieryjnych: informatyka w biznesie ( NOWOŚĆ), produkcja kosmetyków i suplementów (NOWOŚĆ), mechatronika, bezpieczeństwo i produkcja żywności, inżynieria transportu i logistyki.

W obiektach dydaktycznych campusu mieszczą się sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeń i komputerowe, a także  pracownie artystyczne dla kierunków architektura wnętrz oraz projektowanie graficzne.

 

Na szczególną uwagę zasługuje usytuowane poza obrębem parku Lubomirskich nowoczesne Kolegium Techniczne. Jest ono przeznaczone dla studentów kierunków inżynierskich. W budynku znajduje się pięć dużych sal wykładowych (60 os. każda) oraz 10 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych (30 os. każda), 13 laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę i  przeznaczonych dla kierunków technicznych. Są ponadto wspólne dla wszystkich kierunków studiów inżynierskich trzy laboratoria komputerowe i serwerownie oraz laboratorium fizyczne. W laboratoriach specjalistycznych, takich jak np.: laboratorium układów mikroprocesorowych; automatyki i metrologii; diagnostyki ; układów pneumatycznych i  hydraulicznych; laboratorium fizyki metali; elementów i systemów sterowania; laboratorium chemii ogólnej i nieorganicznej; mikrobiologii; analizy żywności; wykrywania chemicznych zagrożeń żywności; laboratorium terenowym z hydrologii, a także w pracowniach: sensorycznej , komputerowej oraz  pracowni fizykochemicznych cech żywności – z uwagi na ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt, zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami  – poza realizacją zajęć dydaktycznych, studenci mogą współuczestniczyć z nauczycielami akademickimi w prowadzeniu badań naukowych.

Skarbnicą wiedzy jest zlokalizowana w obrębie campusu Biblioteka Uczelniana. Nowoczesny kompleks biblioteczny składa się, poza częścią magazynową, z pomieszczeń dla czytelników m.in.: wypożyczalni, komputerowych katalogów, czytelni głównej oraz czytelni komputerowej z dostępem do Internetu oraz archiwum. W czytelni komputerowej udostępniony jest System Informacji Prawnej LEX będący obszernym zestawieniem metryk i tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Biblioteka Uczelniana posiada również dostęp do krajowych licencji akademickich Elsevier, EBSCO, Springer, Wiley-Blackwell, Scopus, Nature, Science oraz Web of Knowledge. Dodatkowy system dostępu i gromadzenia źródeł niezbędnych w toku kształcenia, tworzą: katalog informacji o nowościach, stanowiska komputerowe do przeglądania baz danych bibliotecznych polskich i zagranicznych, centralnych katalogów (np. NUKAT, KaRo), zawartości bibliotek cyfrowych. Istnieje też możliwość korzystania z krajowej wypożyczalni międzybibliotecznej i Wirtualnej Biblioteki Nauki. Księgozbiór Biblioteki w całości zabezpieczony jest paskami kodowymi oraz paskami magnetycznymi. W ciągu 13 lat zgromadzono w niej  59 637 woluminów, 3 458 pozycji czasopism oraz 238 pozycji zbiorów specjalnych. Znaczna część księgozbioru pochodzi od prywatnych darczyńców (Księgozbiór im. redaktora  Marka Cara, Księgozbiór Profesora Tomasza Strzembosza), wydawnictw naukowych oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Biblioteka gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędne do realizowania procesu dydaktycznego. Dysponuje ona archiwum cyfrowym zawierającym ponad 4 tysiące jednostek, obejmujących materiały i wydawnictwa źródłowe na nośnikach elektronicznych. Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne (cenne opracowania  z XIX i początków XX wieku – głównie dzieje Kresów Wschodnich), mapy, plany, fotografie i niewielkie ilości prasy. Wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco w komputerowym katalogu bibliotecznym MAK, który jest dostępny także na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej (www.pwsw.pl/biblioteka).

Campus wyposażony jest w wiele udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, począwszy od bezpłatnego dostępu do Internetu przez  Wi-Fi oraz sieć przewodową, zlokalizowaną w pracowniach, salach dydaktycznych, gabinetach oraz w domu akademickim.

Obiekty campusu  przystosowane są  w całości do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Kolegium Nowym mieści się  barek-kawiarnia, z którego studenci mogą korzystać w przerwach między zajęciami.

Przyjezdni znajdą dach nad głową w Domu Studenta zlokalizowanym tuż obok uczelni. Akademik może pomieścić prawie 200 studentów; jest wyposażony w salę komputerową i salę do nauki, infrastrukturę kuchenną, pralnię oraz zaplecze techniczne.

*  *  *

Baza dydaktyczna uczelni została zmodernizowana i rozbudowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka ,pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu ‘’ (2007-2013). Prace sfinalizowano z końcem 2013 r.