Informacje

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Jesteśmy jedną z najlepszych publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Reagujemy na zmiany i dostosowujemy się do Waszych potrzeb. Naszą misją jest praktyczne kształcenie na wysokim poziomie, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Prowadzimy bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. Od semestru letniego 2021/2022 w ofercie dydaktycznej znajdują się również pielęgniarskie studia pomostowe.

Pierwotnie uczelnia kształciła na kierunkach humanistycznych, nawiązując do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczanym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Od 2001 roku przeszliśmy gruntowne przeobrażenia, dzięki którym…

Obecnie w PWSW można kształcić się na kierunkach:

  • Humanistycznych: historia, filologia angielska;
  • Artystycznych: architektura wnętrz, projektowanie graficzne (studia I stopnia – licencjackie oraz II stopnia – magisterskie);
  • Społecznych: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo transgraniczne, stosunki transgraniczne (studia II stopnia – magisterskie);
  • Inżynierskich: informatyka w biznesie, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, mechatronika, bezpieczeństwo i produkcja żywności, inżynieria transportu i logistyki, inteligentne technologie (studia II stopnia – magisterskie)* (NOWOŚĆ!);
  • Medycznych: pielęgniarstwo.

Zobacz film o PWSW

PWSW usytuowana jest w parku Lubomirskich, w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu:

  • Pałac Lubomirskich – perła architektoniczna, mieszcząca się w zrewitalizowanym parku Lubomirskich, siedziba władz PWSW,
  • Kolegium Wschodnie z Aulą uczelnianą – miejsce istotne dla studentów kierunków społecznych i medycznych; budynek, w którym odbywają się wszystkie ważniejsze uczelniane wydarzenia,
  • Kolegium Techniczne z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi – jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunków artystycznych oraz technicznych;
  • Biblioteka Uczelniana – to skarbnica wiedzy, jej wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco w komputerowym katalogu bibliotecznym MAK, który jest dostępny także na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej (www.pwsw.pl/biblioteka),
  • Dom Studenta, zwany akademikiem – czeka, żeby przygarnąć prawie 200 studentów.

Campus wyposażony jest w wiele udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, a jego obiekty przystosowane są w całości do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Baza dydaktyczna uczelni została zmodernizowana i rozbudowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu” (2007-2013). Prace sfinalizowano z końcem 2013 r.
Logo PWSW