Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich:

Zarządzeniem nr 2/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 14 stycznia 2019 roku prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski powołany został na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich.

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów:

Zarządzeniem nr 27/2018 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 18 kwietnia 2018 roku dr Agnieszka Pieniążek powołana została na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów.