Komisje Dyscyplinarne

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich: 

 1. dr Paweł Ścigaj – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wiesław Barabasz
 3. dr Jacek Rachfał
 4. Jagoda Czyż – Bezpieczeństwo transgraniczne
 5. Magdalena Janowska – Stosunki transgraniczne

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski – przewodniczący
 2. dr Janusz Hamryszczak – zastępca przewodniczącego
 3. dr Anna Kałamarz-Kucz
 4. Ewelina Wiśniowska – Bezpieczeństwo transgraniczne
 5. Monika Pasławska  – Mechatronika
 6. Klaudia Biały – Filologia angielska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Małgorzata Kuźbida – przewodnicząca
 2. dr Violetta Ciećko – zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Adam Woś
 4. Wojciech Biały – Filologi angielska
 5. Konrad Ożga – Stosunki transgraniczne
 6. Paweł Latasiewicz – Mechatronika
Logo PWSW