Komisje Dyscyplinarne

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich: 

 1. dr Paweł Ścigaj – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wiesław Barabasz
 3. dr Jacek Rachfał
 4. Jakub Chomyszyn – Mechatronika
 5. Wojciech Pelc – Stosunki transgraniczne

 

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski  – przewodniczący
 2. dr Janusz Hamryszczak – zastępca przewodniczącego
 3. dr Anna Kałamarz-Kucz
 4. Ewelina Wiśniowska – Bezpieczeństwo transgraiczne
 5. Patrycja Chomyszyn – Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów
 6. Klaudia Biały – Filologia angielska

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Paulina Szeląg – przewodnicząca
 2. dr Violetta Ciećko – zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Adam Woś
 4. Wojciech Biały – Filologi angielska
 5. Dorota Bogucka – Stosunki transgraniczne
 6. Paweł Latasiewicz – Mechatronika

 

Skip to content