Komisje Dyscyplinarne

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich: 

 1. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski – przewodniczący
 2. dr Andrzej Kawecki – zastępca przewodniczącego
 3. dr Violetta Ciećko
 4. Justyna Jajkowska – Stosunki międzynarodowe
 5. Andżelika Monczak – Stosunki międzynarodowe
 6. Łukasz Dudzik – Architektura wnętrz
 7. Katarzyna Matusz – Socjologia
 8. Patrycja Łysy – Filologia angielska
 9. Barbara Kuźniar – Historia
 10. Veronika Pavlovych – Historia
 11. Jakub Chomyszyn – Mechatronika
 12. Grzegorz Czorniak – Bezpieczeństwo i produkcja żywności

 

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Jerzy Michno  – przewodniczący
 2. dr Anna Kałamarz-Kucz – zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Adam Woś
 4. Kamila Wąchała – Stosunki międzynarodowe
 5. Taras Mariash  – Stosunki międzynarodowe
 6. Magdalena Demkowicz – Projektowanie graficzne
 7. Karolina Kędzierska – Socjologia
 8. Ewa Karlik – Filologia polska
 9.  Dominik Rybak – Historia
 10. Maciej Hryń  – Historia
 11. Izabela Bachaj – Inżynieria transportu i logistyki
 12. Katarzyna Opar – Bezpieczeństwo i produkcja żywności

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Jacek Rachwał – przewodniczący
 2. ks. dr Wojciech Pac – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz
 4. Bartosz Zdzioch  – Architektura wnętrz
 5. Klaudia Mosiądz – Stosunki międzynarodowe
 6. Oliwia Milczek  – Stosunki międzynarodowe
 7. Wojciech Hnatyk – Socjologia
 8. Anna Miśniak – Filologia polska
 9. Malwina Pyrzyńska-Białko – Historia
 10. Yaryna Noha – Historia
 11. Grzegorz Gajdzik – Mechatronika
 12. Magdalena Kierepka – Bezpieczeństwo i produkcja żywności