Uczelniana Komisja Socjalna

Uczelniana Komisja Socjalna:

Uczelniana Komisja Socjalna powołana została Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/112/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 8 października 2021 r. w następującym składzie:

  1. Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – przewodniczący Komisji;
  2. Dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PWSW – zastępca przewodniczącego;
  3. Dr inż. Piotr Kisiel – członek;
  4. Mgr Mateusz Ryś – sekretarz Komisji;
  5. Agnieszka Oleszek – członek.
Logo PWSW