Informacja dla laureatów oraz finalistów olimpiad – Uchwała Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 28 maja 2020 r.

29 maja 2020

Uchwała Senatu PWSW nr PWSW-SEK-0003/37/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 122/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, na okres czterech lat począwszy od roku akademickiego 2020/2021 (lata 2020/2021 – 2023/2024):

Informacja dla laureatów oraz finalistów olimpiad – Uchwała Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 28 maja 2020 r.

 

Uchwała nr 122/2019 znajduje się w załączniku.

Załącznik

Logo PWSW