UCHWAŁA NR 2/2019 UKW PWSW w Przemyślu

13 listopada 2019

UCHWAŁA NR 2/2019

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSW w Przemyślu

z 13 listopada 2019 roku

 

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Senatu PWSW w Przemyślu

(wybory uzupełniające kadencja 2016-2020)

Na  podstawie  §  72 ust.1  pkt. 8)   Statutu  PWSW  w Przemyślu (uchwała nr 4/2017 Senatu PWSW w Przemyślu z 27 marca 2017 roku)  uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Uczelniana Komisja  Wyborcza  stwierdza  wybór  następujących  członków  Senatu kadencji 2016-2020:

 

mgr Edyta Pilch-Nakoneczna

dr Jan Zięba

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCA

        UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

dr Agnieszka Pieniążek

 

 

Logo PWSW