Uchwała nr 2/2018 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSW w Przemyślu z 18 października 2018 roku

18 października 2018

UCHWAŁA NR 2/2018

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSW w Przemyślu

z 18 października 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Senatu PWSW w Przemyślu (wybory uzupełniające kadencja 2016-2020)

 

Na  podstawie  §  72 ust.1  pkt. 8)   Statutu  PWSW  w Przemyślu (uchwała nr 4/2017 Senatu PWSW w Przemyślu z 27 marca 2017 roku)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uczelniana Komisja  Wyborcza  stwierdza  wybór  następującego  członka  Senatu kadencji 2016-2020:

dr inż. Ireneusz Kaczmar

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

        UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 dr hab. prof. PWSW Marek Delong

Logo PWSW