Tworzenie kontentów e-learningowych – bezpłatne szkolenie i indywidualne warsztaty dla kadry dydaktycznej PWSW

12 października 2021
Tworzenie kontentów e-learningowych – bezpłatne szkolenie i indywidualne warsztaty dla kadry dydaktycznej PWSW
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu

zaprasza Kadrę dydaktyczną PWSW na BEZPŁATNE

 

 

 

szkolenie z zakresu: „Tworzenia i wykorzystywania kontentów e-learningowych” (10 godz.)

oraz

Indywidualne warsztaty e-learningowe (po 30 godz. na osobę)

 

w ramach projektu 
„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”
nr POWR.03.05.00-00-ZR34/18

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  • posiadać status pracownika PWSW w Przemyślu zatrudnionego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie dowolnej formy zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa (mowa o pracę, umowa cywilnoprawna),
  • nie być w okresie wypowiedzenia,
  • posiadać zatrudnienie na czas obejmujący okres otrzymania wsparcia w projekcie.

 

Rekrutacja trwa: od 1 do 30 października 2021 r.

Liczba miejsc:  tylko 15 !!!

 

Formularze rekrutacyjne można składać:
w formie papierowej w BIURZE PROJEKTU  >>>> Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Dział Rozwoju i Współpracy PWSW
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000


WAŻNE !
Zgodnie z wymogami projektu Uczestnicy szkolenia i warsztatów zobowiązani  będą do wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych w dalszej pracy dydaktycznej, poprzez realizację zajęć ze studentami w wymiarze minimum jednego semestru następującym po zakończeniu udziału w szkoleniu i indywidualnych warsztatach w ramach projektu „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”.
Oznacza to że pracownik dydaktyczny musi mieć perspektywę zatrudnienia w kolejnym semestrze (potwierdzoną przez Dyrektora instytutu na jednym z załączników do formularza zgłoszeniowego)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr1 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik  nr 5 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 

 

 

Logo PWSW