Trzecia Centralna Europejska Konferencja Slawistyczna w PWSW

6 lipca 2018

3rd European Central Slavic Conference

5 lipca 2018 roku po raz trzeci w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się Centralna Europejska Konferencja Slawistyczna zatytułowana „Europa Środkowa i Wschodnia: Sto lat przemian, 1918-2018”.

Organizatorem wydarzenia był dr hab. prof. PWSW Jarosław Moklak z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW. Otwarcia dokonał dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. rozwoju i współpracy, zwracając uwagę słuchaczy na umacnianie przez uczelnię sfery działań międzynarodowych, np. poprzez nawiązanie współpracy z Collegium Carpathicum, czy zaangażowanie w program Erasmus+.

 

Wśród grona zaproszonych gości znaleźli się m. in.: dr Ola Kich-Masłej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Lubecki – sekretarz amerykańskiej asocjacji Central Slavic Conference oraz Vadym Vasiutynskyi z Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej NAPS Ukrainy.

Referaty prelegentów koncentrowały się wokół tematów historycznych – Polski, Ukrainy oraz ich relacji.

Wystąpienia dotyczące sytuacji Polski skupiały się głównie na jej miejscu na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej, patriotycznym zachowaniu mieszkańców Wieliczki w latach międzywojennych, a także sytuacji religijnej Drugiej Rzeczypospolitej.

Do tematów dotyczących Ukrainy należały np.: pamięć kulturowa w oparciu o biografię i twórczość Leona Getza, polityka Federacji Rosyjskiej wobec Krymu, czy motyw diabła w ludowej demonologii Wołynia. Na temat relacji obu państw zwracały uwagę referaty dotyczące trudności psychologicznych w uznaniu win historycznych Ukraińców wobec Polaków, represji wobec Polaków w USRR, czy stosunków rolnych w Galicji Wschodniej podczas wojny polsko-ukraińskiej.

 

Justyna Przerwa

Logo PWSW