Trwa VIII edycja Międzynarodowej Szkoły Kultury i Języka Polskiego!

5 sierpnia 2019

Eksperymenty naukowe, warsztaty graficzne, muzyczne, kulinarne, gry zespołowe, konkurs talentów i wycieczki po Ziemi Przemyskiej… to pracownicy naukowo-dydaktyczni PWSW przygotowali dla uczestników szkoły letniej.
W sierpniowym turnusie bierze udział kolejna grupa młodzieży z Mołdawii i Ukrainy, która zainteresowana jest podjęciem studiów w przemyskiej uczelni. Zajęcia z języka polskiego, historii, chemii, fizyki, architektury, rysunku, informatyki oraz warsztaty graficzne, kulinarne i muzyczne wprowadzają uczestników w arkana dyscyplin będących fundamentem kierunków studiów prowadzonych w PWSW.

Nasza uczelnia od wielu lat prowadzi szkoły letnie oraz zimowe dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk o polskich korzeniach żyjących na Wschodzie. Szkoła letnia służy doskonaleniu mowy polskiej i ma na celu podnoszenie kompetencji językowych młodzieży zainteresowanej studiami w Polsce. Dzięki przyjazdom do Przemyśla w wielu rodzinach i organizacjach społecznych mowa polska ożywa i rozkwita. Od kilku lat coraz więcej cudzoziemców podejmuje naukę języka polskiego, tworzone są również klasy z językiem polskim, jako językiem obcym – zarówno w mołdawskim, jak i w ukraińskim systemie oświatowym.
Organizując letnie warsztaty języka polskiego PWSW w coraz większym stopniu współpracuje z gminami powiatu przemyskiego. Władze lokalne umożliwiają młodzieży poznawanie i zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz historycznego dziedzictwa regionu.

Spotkania z trenerami, wykładowcami, przewodnikami i mieszkańcami Przemyśla oraz powiatu przemyskiego, nauka języka polskiego w ramach wykładów i warsztatów, a także w wielu innych sytuacjach, zachęca do codziennego używania naszej mowy ojczystej!

 

Tekst oraz zdjęcia:

Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Solecki

Logo PWSW