TRWA REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021

1 czerwca 2020

Rekrutacja na studia w PWSW rozpoczęła się 1 czerwca!

Rekrutacja na studia I stopnia oraz studia II stopnia trwa do 31 sierpnia 2020 roku. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 września 2020 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 30 września 2020 roku.

 

Punkt Rekrutacyjny mieści się w sali 1.28 Kolegium Technicznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E); tel. 16 7355 297

Punkt rekrutacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 12:30 – 15:00.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce dla studiów I stopnia / studiów II stopnia.

 

PLATFORMA REKRUTACYJNA

 

WAŻNE!

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym, ale nie złoży kompletu dokumentów, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

Studia I stopnia:

 • historia – tel. 16 7355 172,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • filologia polska – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo  transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • socjologia – tel. 16 7355 213,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 213,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów – tel. 16 7355 252,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

 

Studia II stopnia:

 • stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232.

 

Więcej informacji w zakładce ETAPY REKRUTACJI – PORADNIK

Logo PWSW