Tradycyjne spotkanie opłatkowe w PWSW

24 stycznia 2019

W duchu ekumenizmu i miłej atmosferze, ogrzanej ciepłem kolędy w wykonaniu chóru akademickiego, upłynęło spotkanie opłatkowe pracowników PWSW i zaproszonych gości, które odbyło się 23 stycznia.

Wśród przybyłych nie zabrakło Metropolity Przemyskiego abpa dra Adama Szala, posła na Sejm RP Marka Rząsy oraz Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna. Obecni byli również duchowni: ks. prałat dr Wojciech Pac – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze, ks. protojerej ppłk Jerzy Mokrauz – proboszcz Prawosławnej Parafii Wojskowej
w Przemyślu; ks. prałat Tadeusz Biały – duszpasterz młodzieży Archidiecezji Przemyskiej oraz ks. Dymitr Leszko – wikariusz Parafii Archikatedralnej obrządku greckokatolickiego pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Wśród gości, którzy pojawili się na uroczystym spotkaniu, byli także: Maciej Kamiński – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu; Robert Bal – radny Rady Miejskiej w Przemyślu, kierownik Filii Krajowej Szkoły Skarbowości; Jacek Grzegorzak – wójt Gminy Dubiecko; Wacław Pawłowski – wójt Gminy Krzywcza; Tomasz Szeleszczuk – wójt Gminy Żurawica; Jerzy Kruczek – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Przemyślu; ppłk. SG Lech  Czernecki – z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej; Janusz Czarski – dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu; Danuta Dudek – dyrektor Oddziału Banku PEKAO S.A.; Mariusz Zamirski  – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  w Przemyślu; Danuta Suchorzepka – dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu; Marek Pilszyk – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu;  Joanna Majewska – kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Przemyślu; Wacław Majka oraz Karol Gajdzik ze Stowarzyszenia Linia 102.

Pracowników i  gości przywitał rektor PWSW dr Pawel Trefler, który odebrał również listy z życzeniami od nieobecnych – Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz  posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza.

Zanim przyszedł czas dzielenia się opłatkiem i składania osobistych życzeń –  z ust kapłanów i osób publicznych padły słowa  o potrzebie życzliwości i szacunku w relacjach społecznych, ważenia słów, by nie raniły, a także o zaangażowaniu w życie społeczne, czyli „dawaniu siebie innym” – jak powiedział prezydent Bakun.

Ksiądz arcybiskup, składając życzenia, powołał się na słowa św. Pawła, zachęcając byśmy pielęgnowali w sobie „miłosierdzie, dobroć, pokorę, uprzejmość, cichość, cierpliwość, miłość i pokój”.

 

***

Tradycyjny poczęstunek zaserwowała przemyska restauracja „Monarchia”, a wypieki przygotowane przez pracowników i studentów kierunku „bezpieczeństwo i produkcja żywności” – serniki i ciasto cytrynowe wzbudziły niekłamany zachwyt gości.

 

Barbara Sykała

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW