Terminarz wyborczy – wybory uzupełniające do Senatu kadencji 2016-2020

23 października 2019

TERMINARZ WYBORCZY

 

wybory uzupełniające do Senatu kadencji 2016-2020

 

 

 

Lp. Czynność wyborcza Termin Miejsce
1.      Ogłoszenie terminarza wyborczego

 

23.10.2019 r. tablice

ogłoszeń,

strona

internetowa

2.      Termin przedstawienia kandydatów na funkcję Senatora PWSW  w Przemyślu do 7 dni

przed wyborami

sekretarz

UKW, Kolegium Techniczne p. 3.29

3.      Zebranie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 05.11.2019 r.

godz. 11.00 – 11.45

s. nr 2.29  Kolegium Techniczne
4.      Zebranie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym 05.11.2019 r.

godz. 12.30-13.15

s. nr 2.29  Kolegium Techniczne
5.      Ogłoszenie wyników wyborów na

Członków Senatu PWSW w Przemyślu

13.11.2019r. tablice

ogłoszeń,

strona

internetowa

 

 

 

Logo PWSW