Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

15 października 2020

Każdy student pierwszego roku studiów jest zobowiązany do zapoznania się z przygotowaną prezentacją oraz do wpisania się na listę potwierdzającą odbycie szkolenia z w/w zakresu, która będzie dostępna w sekretariacie właściwego instytutu dla danego kierunku studiów.

 

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

Do pobrania

Logo PWSW