Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/2021

12 października 2020

Student Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu może ubiegać się o przyznanie świadczeń w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora.

Student na mocy odrębnych przepisów może również ubiegać się o świadczenia ze środków przeznaczony na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Terminy składania wniosków oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce POMOC MATERIALNA.

Logo PWSW