Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla – przyznane!

4 grudnia 2020

Stypendium Prezydenta stanowi pomoc materialną dla najbardziej uzdolnionych i zaangażowanych w życie uczelni studentów. Jest motywacją do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz wiązania swojej przyszłości z Przemyślem.

W tym roku komisja, w której składzie znaleźli się: Dariusz Łapa – Sekretarz Miasta, dr Paweł Trefler – Rektor PWSW, dr Robert Oliwa – Prorektor właściwy ds. studenckich, Bogumiła Nowak – Przewodnicząca Komisji Edukacji RM w Przemyślu oraz Wojciech Pelc – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, wyłoniła czterech stypendystów. Nagrodzeni zostali: Aneta Semerko (bezpieczeństwo transgraniczne), Edyta Bembenek (bezpieczeństwo transgraniczne), Łukasz Podolak (stosunki międzynarodowe) oraz Wioletta Wróbel (filologia angielska). Wyróżnienia, odbierane pojedynczo – w związku z panującą sytuacją, otrzymali z rąk Prezydenta Miasta – Wojciecha Bakuna oraz Rektora PWSW – dra Pawła Treflera.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW